Toneelkring Ware Vreugd Waardamme vzw hecht belang aan uw privacy. Onderstaande tekst brengt u op de hoogte over welke gegevens wij van u bijhouden en wat we met deze gegevens zullen doen. Daarnaast informeren wij u over u recht omtrent gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (afgekort: GDPR) van 25 mei 2018.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u gericht op de hoogte te houden van de activiteiten georganiseerd door Toneelkring Ware Vreugd Waardamme vzw.

Verzamelde gegevens

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief registreren wij uw mailadres alsook uw naam. Uw naam is optioneel en zorgt er enkel voor dat wij u persoonlijker kunnen aanspreken in onze nieuwsbrief. Deze gegevens gebruiken we verder enkel om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Uw mailadres wordt bij eerste inschrijving ook gebruikt voor het versturen van een bevestigingsmail. Op die manier wordt u correct ingeschreven. Onderaan iedere mail vindt u de mogelijk om u uit te schrijven of u gegevens te wijzigen.

Opslag en verwerking

De gegevens worden opgeslagen op de server van MailChimp en kunnen worden ingezien en bewerkt door de privacy officer (email) en de voorzitter (email) van Toneelkring Ware Vreugd waardamme vzw.
Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door MailChimp.

Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door aan derden.

Uw rechten

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt
  • Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
  • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
  • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens.
  • Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
  • Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres: privacy(at)warevreugd.be